Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2020, kenmerk 2020-0000026267, tot aanwijzing van Lloyd's Register Verification B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2020 Staatscourant 2020, 16342 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (307 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen, het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling, het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2019 Staatscourant 2019, 617 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende aanpassing van het Besluit fondsen en spaarregelingen ten einde private financiering van cao-aanvullingen na de WW en op de WGA-uitkering mogelijk te maken in verband met de introductie van het derde WW jaar en houdende aanpassing van het Besluit SUWI in verband met gegevenslevering aan uitvoerders van cao-regelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2017 Staatscourant 2017, 54369 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (60 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslagendepots

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatscourant 2016, 58886 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, AV/PB/2012/17509, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Regeling Pensioenwet BES in verband met de Wet bekostiging financieel toezicht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2012 Staatscourant 2012, 25824 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2011, nr. AV/PB/2011/3811, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de artikelen 4c en 6

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2011 Staatscourant 2011, 5705 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2010, nr. AV/PB/10/21214, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de kostenregeling voor het jaar 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2010 Staatscourant 2010, 18943 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 februari 2010, nr. AV/PB/10/1797, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met correctie van een kostenmaatstaf voor gedragstoezicht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2010 Staatscourant 2010, 1757 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2009, nr. AV/PB/09/28423, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de kostenregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2009 Staatscourant 2009, 19698 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Reïntegratieregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2007 Staatscourant 2007, 243 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid