Uw zoekopdracht heeft 477 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 april 2020, 2020-0000048664, tot wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 20561 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, kenmerk 2020-0000026213, tot aanwijzing van Lloyd's Register Verification B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18544 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, kenmerk 2020-0000026082, tot aanwijzing van UL International (Netherlands) B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18513 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, 2019-0000182820, tot aanwijzing van DEKRA Certification B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18520 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, 2020-0000039866, tot aanwijzing van CML B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO 17065:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 maart 2020, 2019-0000187638, tot intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020 voor activiteiten in de werkvelden liften en machines

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2020 Staatscourant 2020, 18571 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2019, 2019-0000177146, tot rectificatie van de aanwijzingsbeschikking van Zeeland Refinery N.V. met beschikkingsnummer 2019-0000153160 inzake de geldigheidsbepaling in artikel 5

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1932 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (155 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van (rijks)wet tot wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PbEU 2018, L 173) (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 70402 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2019, 2019-0000140134, houdende wijziging van bedragen en vaststelling van percentages en bedragen voor enkele wetten en regelingen voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 69523 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 november 2019, 2019-0000153160 tot aanwijzing van Zeeland Refinery N.V. als NL-Keuringsdienst van Gebruikers inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64146 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid