Uw zoekopdracht heeft 247 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (128 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, nr. 2019-0000139944, tot het verstrekken van subsidies in het kader van leren en ontwikkelen in het mkb en in het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie (Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 70088 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek, afsluiting van de instroom bij centrumgemeenten voor ondernemers in de binnenvaart, beperking van de instroom van oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf of beroep en verdere uniformering met de Participatiewet en het Besluit Participatiewet in verband met vernieuwing van de financieringssystematiek en enkele andere wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloning van topbestuurders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2016 Staatscourant 2016, 32542 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (77 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van enkele maatregelen van bestuur in verband met de uitvoering van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2015 Staatscourant 2015, 11872 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009–2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2009 Staatscourant 2009, 38 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling ondernemers 2009-2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2009 Staatscourant 2009, 38 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Mandaatbesluit Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2009 Staatscourant 2009, 17 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (69 kB)

  Tijdelijke SZW-borgstellingsregeling startende ondernemers vanuit een uitkering 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-01-2009 Staatscourant 2009, 11 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor het uitvoeringsjaar 2009 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2008 Staatscourant 2008, 192 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging rentepercentage in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2008 Staatscourant 2008, 118 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid