Uw zoekopdracht heeft 504 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2016, 2016-0000252614, tot vaststelling van de consumentprijsindexcijfers voor Caribisch Nederland voor 2017 alsmede naar aanleiding daarvan de vaststelling van diverse bedragen en percentages

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2017 Staatscourant 2016, 63861 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 oktober 2016, 2016-0000228144, tot aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het Warenwetbesluit Liften 2016 en als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het Warenwetbesluit Machines

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2017 Staatscourant 2016, 58572 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 2016, 2016-0000183171, tot Besluit digitale vervanging personele archiefbescheiden SZW door P-Direkt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatscourant 2016, 69879 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (54 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Staatscourant 2016, 68784 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2016 Staatscourant 2016, 71620 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2016, 2016-0000258185, houdende herziening van het afkoopbedrag pensioenaanspraken voor het jaar 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2016 Staatscourant 2016, 69091 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Pensioenen Download icon PDF (15 kB)

  Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 71347 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (80 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Afbouw inzake de bedrijfstakeigen regelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 61935 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Open Teelten 2016/2017, gewijzigd

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 71309 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bouw & Infra

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 61855 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid