Uw zoekopdracht heeft 465 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (9 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met de bijzondere onderstand en de middelentoets en een technische wijziging in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48601 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (31 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende nadere regels omtrent de weigering en terugvordering van kinderbijslag BES op grond van de Wet kinderbijslagvoorzieningen BES (Uitvoeringsbesluit kinderbijslagvoorziening BES)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48598 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid in verband met het recht op ziekengeld na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, het niet in acht nemen van de rechtens geldende opzegtermijn en enkele technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48582 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende vaststelling van de verhoging van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48280 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2015, 2015-0000305810, houdende de inrichting van de directie Werknemersregelingen, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Werknemersregelingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werknemersregelingen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47974 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 december 2015, 2015-0000305412, houdende de inrichting van de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47959 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 december 2015, 2015-0000305694, houdende de inrichting van de directie Stelsel en Volksverzekeringen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Stelsel en Volksverzekeringen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47961 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2015, 2015-0000305670, de inrichting van de directie Samenleving en Integratie alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Samenleving en Integratie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Samenleving en Integratie 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47971 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2015, 2015-0000304746, houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Werk 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 47954 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2015, 2015-0000300317, betreffende de herziening van de hoogte van de uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet met ingang van 1 januari 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 48210 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid