Uw zoekopdracht heeft 2206 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2020, nr. 2020-0000032575, betreffende het beëindigen van de tussen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting Ascert, de Stichting SBCA en de Stichting TCVT afgesloten convenanten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2020 Staatscourant 2020, 15580 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (59 kB)

  RECTIFICATIE SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2020, nr. 2020-0000005885, inzake de implementatie van richtlijn nr. 2018/131 van de Raad van 23 januari 2018 tot tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de Associatie van reders van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) tot wijziging van Richtlijn 2009/13 overeenkomstig de door de Internationale Arbeidsconferentie op 11 juni 2014 goedgekeurde wijzigingen aan het Verdrag betreffende maritieme arbeid van 2006 (PbEU L 2018, L22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 5578 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2019, 2019-0000177146, tot rectificatie van de aanwijzingsbeschikking van Zeeland Refinery N.V. met beschikkingsnummer 2019-0000153160 inzake de geldigheidsbepaling in artikel 5

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2020, 1932 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (58 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 64379 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, 2019-0000183468, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 70109 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2019, 2019-0000138683, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a ANW 2014, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Beemster tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 67925 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (286 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, 2019-0000167017, houdende publicatie van registratieschema's voor enkele typen kraanmachinisten die zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66050 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Barendrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65818 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid