Uw zoekopdracht heeft 6091 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222305, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56053 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222301, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56061 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222294, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56070 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2019, nr. BPZ/19199242 tot instelling van de Raad van Advies herbezinning NVWA (Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56675 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (160 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 oktober 2019, nr. WJZ/ 19237719 , tot vaststelling van een regeling voor de verstrekking van subsidie voor het saneren van varkenshouderijlocaties in verband met geurhinder (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55830 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 25 september 2019, DGA-EIA/19226693, tot benoeming van ambtelijk lid in de Commissie Officiële Nederlandse Zuivelnoteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55591 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 september 2019, nr. WJZ/19222728, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 55362 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 september 2019, nr. WJZ/ 19048628 , houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53677 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 september 2019, nr. :19226987, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van bloembollen tegen bacterieziekten en virussen (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van bloembollen tegen bacterieziekten en virussen, 2019-2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53111 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2019, nr. WJZ/ 19221847, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging bij afwezigheid van de directeur Transitie en aansturing bedrijfsvoering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52938 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit