Uw zoekopdracht heeft 4480 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 4 oktober 2019, nr. 2711618, tot wijziging van het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie in verband met de periodieke aanpassing van de tarieflijst en tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 56633 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 oktober 2019 (kenmerk: 2703930/19/DP&O), houdende verlening van mandaat met betrekking tot de bevoegdheid om te besluiten op individuele verzoeken tot voorwaardelijke invrijheidstelling op de BES (Mandaatbesluit individuele verzoeken VI op de BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56460 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 10 oktober 2019, nr. 2711713, houdende wijziging van de beloningen in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling indexering beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 53866 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid, van 27 september 2019, nr. 2697528 houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met het stellen van een voorwaarde aan de aanvraag van een ontheffing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55004 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 23 september 2019, nr. 2705946, ter uitvoering van artikel 6a, vierde lid, van de Wet wapens en munitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54999 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 4 oktober 2019 (kenmerk: 2717742/19/DP&O), houdende de benoeming van een interim lid van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 56116 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Instellingsbesluit Commissie Implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54997 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid d.d. 13 september 2019 kenmerk 2543384, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Gratiebeleid en uitvoering van het Ministerie van Justitie (1827) 1947–1988 (1999)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54019 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid van 25 september 2019 (kenmerk: 2706267/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 in verband met de herplaatsing van het WODC

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 53678 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP (Travel information portal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 51586 Ministerie van Justitie en Veiligheid