Uw zoekopdracht heeft 1031 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 27 februari 2020, nr. IENW/BSK-2020/22376 tot wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma en bijbehorende handleiding risicoberekening)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2020 Staatscourant 2020, 9262 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 11400 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Voorpublicatie tot wijziging van het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart in verband met de invoering van een ontgassingsverbod op de binnenwateren in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2020 Staatscourant 2020, 12093 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 11083 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Convenanten Download icon PDF (21 kB)

  Bestuursovereenkomst Maaslijn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2020 Staatscourant 2020, 10131 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (30 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 11057 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Convenanten Download icon PDF (21 kB)

  Bestuursovereenkomst over de samenwerking in het kader van de planstudiefase van project Guisweg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 10564 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het ongeldig maken van getuigschriften van vakbekwaamheid ter uitvoering van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen (PbEU 2003, L 226)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 8438 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht voor zeeschepen (Loodsplicht nieuwe stijl)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 10113 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 februari 2020, nr. IENW/BSK-2020/3796, tot wijziging van de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen in verband met het wijzigen van regels voor brandweervoorschriften op luchthavens en enige andere technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 4812 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat