Uw zoekopdracht heeft 884 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/209474, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 22639 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/204503, houdende instelling van de Commissie participatie en governance luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56349 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/209749, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018–2019 in verband een verhoging van het subsidieplafond (Tweede aanpassing subsidieplafond 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55066 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met beëindiging van het importplafond voor de invoer/overbrenging van buitenlands brandbaar afval, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55514 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/205563, tot wijziging van de Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen en de Regeling MLA’s, MLH’s en schermvliegtuigen in verband met gewijzigde categorisering van de lichte gyrokopter

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 53184 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/145585, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren bijzondere bromfietsen in verband met aanwijzing van ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport belast met de onderzoekstaak omtrent de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 42198 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/203283, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014 in verband met het gedeeltelijk opheffen van het verbod op het zichtvliegen buiten de daglichtperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 53193 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 53851 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 54281 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 54008 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat