Uw zoekopdracht heeft 4119 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 65641 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (124 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatscourant 2017, 67302 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 13 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/118089, tot wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk in verband met de aanwijzing van samengesteld vuurwerk en de externe ondersteuner en wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2017 Staatscourant 2017, 64908 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 11 december 2017, nr. IenM/BSK-2017/271965, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai in verband met het verlagen van het subsidieplafond voor 2017 en het vaststellen van het subsidieplafond voor 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2017 Staatscourant 2017, 68079 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 7 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/279867, over de taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2017 Staatscourant 2017, 66434 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (131 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 24 november 2017, nr. IENM/BSK-2016/284984, tot wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de aanpassing van verscheidene permanente en gebruikseisen, alsmede diverse technische wijzigingen (periodiek onderhoud 2018 Regeling voertuigen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2017 Staatscourant 2017, 67488 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Wijzigingsovereenkomst Spooroverwegen Winsum, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 66009 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerptracébesluit/Milieueffectrapport N35 Nijverdal – Wierden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 67848 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot de basisregistratie ondergrond (eerste tranche) (Besluit basisregistratie ondergrond)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2017 Staatscourant 2017, 67305 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbeschikking Aardwarmte Vogelaer B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2017 Staatscourant 2017, 68261 Ministerie van Infrastructuur en Milieu