Uw zoekopdracht heeft 5041 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 6 februari 2020, nr. 23665, tot instelling van de Werkgroep Toolbox Beleidsevaluatie (Instellingsbesluit Werkgroep Toolbox Beleidsevaluatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 10941 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 12 februari 2020, kenmerk 2020-24399, houdende bekendmaking van de taken waarmee de Staatssecretarissen van Financiën in het bijzonder zullen zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2020 Staatscourant 2020, 10352 Ministerie van Financiën
 3. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2020-31088 van 12 februari 2020, houdende een individuele uitzondering op het wettelijk bezoldigingsmaximum op grond van artikel 2.4 van de Wet normering topinkomens betreffende De Nederlandsche Bank N.V. en de heer prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9869 Ministerie van Financiën
 4. Overig Download icon PDF (236 kB)

  Bekendmaking Consignatie van gelden 2001, Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9982 Ministerie van Financiën
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking Rente geconsigneerde gelden 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9979 Ministerie van Financiën
 6. Overig Download icon PDF (242 kB)

  Bekendmaking Consignatie van gelden 2015, Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9985 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Fiscale gevolgen van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met ingang van 1 februari 2020. (Besluit toelichting fiscale gevolgen terugtrekkingsakkoord Brexit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2020 Staatscourant 2020, 6891 Ministerie van Financiën
 8. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het UWV over het uitvoeren van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4658 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft voor het PE-jaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2020 Staatscourant 2020, 1062 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Intrekking diverse besluiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 66177 Ministerie van Financiën