Uw zoekopdracht heeft 960 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. WJZ 19241962, tot instelling van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie (Regeling Instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56982 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 oktober 2019, nr. WJZ/ 19241996, houdende Benoeming en vergoeding van de leden van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56988 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Den Haag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55328 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 4 oktober 2019, nr. WJZ/ 19229334, tot wijziging van de Postregeling 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 56220 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Nijmegen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55336 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 23 juli 2019, nr. 40748 van het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 juli 2019, nr. 2019001471, houdende benoeming leden van de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 40748 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag voor een opsporingsvergunning aardwarmte voor het gebied genaamd Eemland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55019 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54983 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV Oost Rilland – Tilburg, Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 56031 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving wijziging instemmingsbesluiten op de winningsplannen Eernewoude en Leeuwarden-Nijega, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 54928 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat