Uw zoekopdracht heeft 2331 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van een besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 januari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 4876 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Convenant BZ – DUO

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2020 Staatscourant 2020, 7498 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; ’s-Gravenhage, 16 oktober 2019 (Trb. 2019, 163)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2020 Staatscourant 2020, 8081 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 februari 2020, Min-BuZa.2020.4879-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018–2022)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 9421 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 januari 2020, Min-BuZa.4831-27, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (invulling amendement Voordewind/Kuik 35300-XVII-31)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 7624 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (33 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. 2019, 140 en Trb. 2020, 3)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 7773 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2020, nr. Min-Buza.2020.4846-19, houdende enkele benoemingen van leden van commissies van de Adviesraad internationale vraagstukken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 6592 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 januari 2020, nr. MinBuZa-2020.4815-10, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven naar aanleiding van een wijziging van de Visumcode

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2020, 6310 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 26 augustus 2019, nr. Min-BuZa.2019.4234-12, tot wijziging van de Regeling vrijstelling Rijksvisumwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2019, 48367 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux-staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Oekraïne bij de Overname-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne; Brussel, 17 december 2018 (Trb. 2019, 64)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4087 Ministerie van Buitenlandse Zaken