Uw zoekopdracht heeft 102 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Subsidiekader 2020 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70812 Dienst Justitiële Inrichtingen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 12 november 2019 van de Minister voor Rechtsbescherming, kenmerk 2657390, tot wijziging van de Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen in verband met het verstrekken van een beroepspas

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 63212 Dienst Justitiële Inrichtingen
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2699493, houdende vaststelling van de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53653 Dienst Justitiële Inrichtingen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2652725, houdende wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, de Regeling model huisregels EBI, de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen en het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES in verband met de strafbaarstelling van het in inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2019 Staatscourant 2019, 53650 Dienst Justitiële Inrichtingen
 5. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2019 Staatscourant 2019, 49849 Dienst Justitiële Inrichtingen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitiële Inrichtingen, d.d. 10 september 2019, kenmerk GW/SB 0909192, houdende beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de penitentiaire inrichting Rijkswerkinrichting Veenhuizen / Esserheem uit de periode 1940–1956, nummer toegang 5125.004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 51139 Dienst Justitiële Inrichtingen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze de divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring van de Dienst Justitële Inrichtingen, d.d. 10 september 2019, kenmerk GW/SB 0909191, houdende beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de penitentiaire inrichtingen in Breda uit de periode 1940–1975, nummer toegang 5121.003 en ’s-Hertogenbosch / Leuvense Poort uit de periode 1855–1975

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 51136 Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 maart 2019, nr. 2535652 tot geheimhouding aanbesteding met betrekking tot vervanging van het Security Management Systeem van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2019 Staatscourant 2019, 15712 Dienst Justitiële Inrichtingen
 9. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de manager Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019 nr. 2501286, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de manager ressorterende senior selectiefunctionarissen (Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2019 Staatscourant 2019, 10595 Dienst Justitiële Inrichtingen
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de directeur Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019, nr. 2500288, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur Divisie Individuele Zaken ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2019 Staatscourant 2019, 10589 Dienst Justitiële Inrichtingen