Uw zoekopdracht heeft 696 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Voorbereidingsbesluit Plantage de Sniep Noord (2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55525 Diemen
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Sporthal Diemen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55940 Diemen
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststellen CHW bestemmingsplan Holland Park Zuid en besluit hogere waarden wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55719 Diemen
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Meibergdreef 9, Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 55482 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Stammerdijk 40

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52027 Diemen
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Diemen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Burgemeester Bickerstraat 44

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52850 Diemen
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 53074 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (7 kB)

  Gemeente Diemen - uitbreiden blauwe zone Diemen-Noord – gedeelte van de wijk Buytenstee - gedeelte van de wijk Buytenstee

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51461 Diemen
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Zaanstad - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Zuiddijk 400, 1505HE Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51106 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51520 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied