Uw zoekopdracht heeft 704 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit tijdelijke omgevingsvergunning (maximaal voor 5 jaar) in afwijking van de bestemmingsplannen 'N201-zone’, ‘1e Herziening N201-zone’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logiesvoorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het perceel Thailandlaan 14a en 14b in Aalsmeer.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55890 Aalsmeer
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 293a’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z19-001705)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55895 Aalsmeer
 3. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Meibergdreef 9, Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 55482 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herziening Lintenbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53803 Aalsmeer
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging winkeltijden verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53837 Aalsmeer
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herziening Welstandsbeleid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53802 Aalsmeer
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 53074 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Aalsmeer – Vaststellen wijzigingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2005 – Kudelstaartseweg 92’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2019 Staatscourant 2019, 51925 Aalsmeer
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Zaanstad - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit Zuiddijk 400, 1505HE Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51106 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend en verklaring van geen bedenkingen afgegeven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 51520 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied