Uw zoekopdracht heeft 70366 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie besluit winningsvergunning aardwarmte De Lier, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2016, 38394 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot (her)benoeming leden Klachtencommissie beëdigde tolken en vertalers 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2016, 24203 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Huishoudelijk reglement rechtbank Overijssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2016, 54746 overig
 4. Overig Download icon PDF (80 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 21 april 2016, kenmerk ACM/DE/2016/202166, houdende de vaststelling van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12a van de Gaswet (Tarievencode gas)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2018 Staatscourant 2016, 21522 Autoriteit Consument en Markt
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van de Sanctieregeling ISIS en Al Qaida 2016 (Stcrt. 2016, nr. 67860)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2017 Staatscourant 2016, 67860 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 juni 2017, kenmerk 17099950.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2017 Staatscourant 2016, 57780 Ministerie van Economische Zaken
 7. Liquidaties Download icon PDF (1 kB)

  Liquidation DHL Bonaire N.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2016, 17684 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (30 kB)

  Verordening interdisciplinaire samenwerking 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2017 Staatscourant 2016, 25642 Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie van de publicatie in de Staatscourant van 2 december 2016, nr. 65496, inzake de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/190978, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Regeling omgevingsrecht met name in verband met reparaties van de vierde tranche wijziging en tot intrekking van de Regeling kleiduivenschieten milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2017 Staatscourant 2016, 65496 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 12 december 2016, nr. 68828, inzake Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2016, nr. WJZ / 16185083, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming in verband met vaststelling van de modellen van de jachtakte en de valkeniersakte en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-02-2017 Staatscourant 2016, 68828 Ministerie van Economische Zaken