Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Voorbereidingsbesluit in het kader van bestemmingsplan Doarpen en Bûtengebiet; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2011 Staatscourant 2011, 22786 Leeuwarderadeel
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpprojectbesluit voor het oprichten van een ligboxenstal aan de Bredyk 2 te Stiens; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2011 Staatscourant 2011, 20857 Leeuwarderadeel
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Vastgesteld wijzigingsplan ‘Stienser Hegedyk 1’ te Stiens ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2011 Staatscourant 2011, 17274 Leeuwarderadeel
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Bestemmingsplan ‘Britsum-Lytse Buorren 4’ onherroepelijk; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2011 Staatscourant 2011, 15287 Leeuwarderadeel
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpwijzigingsplan ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke Ordening perceel Stienzer Hegedyk 1, 9051 LK te Stiens; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2011 Staatscourant 2011, 13708 Leeuwarderadeel
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Noordelijke elfsteden vaarroute’; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2011 Staatscourant 2011, 13584 Leeuwarderadeel
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Britsum-Lytse Buorren 4’; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2011 Staatscourant 2011, 11228 Leeuwarderadeel
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Aanvraag omgevingsvergunning - Spoarleane te Hijum; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2011 Staatscourant 2011, 6391 Leeuwarderadeel
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Partiële herziening bestemmingsplan Stiens - bedrijventerrein Middelsee onherroepelijk; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2011 Staatscourant 2011, 5411 Leeuwarderadeel
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan ‘Noordelijke Elfstedenvaarroute’ gemeente Leeuwarderadeel ter inzage; Leeuwarderadeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2011 Staatscourant 2011, 5406 Leeuwarderadeel