Uw zoekopdracht heeft 319 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 november 2019, nr. 2734381, houdende herbenoeming van leden van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65390 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/238509, tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 in verband met aanpassingen in de toetsmatrijzen van de theorie-examens voor vakbekwaamheid en de rijbewijscategorieën C en D, in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/645 van het Europees Parlement en de Raad van 18 april 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/59/EG betreffende de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen en Richtlijn 2006/126/EG betreffende het rijbewijs (PbEU 2018, L 112)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64503 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (75 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie in verband met de verhoging van het minimaal aantal uren aanbod voorschoolse educatie en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57002 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 10 september 2019 tot wijziging van de Nadere voorschriften permanente educatie 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2019 Staatscourant 2019, 51474 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00906, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2020 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 47398 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media van 6 juni 2019, nr. PO/1219075, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2019 Staatscourant 2019, 35736 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 11 april 2019, nummer CvTE-19.0566, houdende wijziging van Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 in verband met de hervatting van de Staatsexamens Nt2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28692 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (41 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 mei 2019, nr. MBO/5266101, houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Staatscourant 2019, 27681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 maart 2019, nummer CvTE-19.00567, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2019 Staatscourant 2019, 16764 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (36 kB)

  Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2018 Staatscourant 2018, 71811 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen