Uw zoekopdracht heeft 413 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59347 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 september 2019, nr. WJZ/19222728, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2019 Staatscourant 2019, 55362 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Centrale stemopneming Europees Parlementsverkiezing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Staatscourant 2019, 27805 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (35 kB)

  Toelatingscriteria EURES lid en partner, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2019 Staatscourant 2019, 25159 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (99 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 29 april 2019, nummer WBV 2019/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 24564 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (133 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de werking en exploitatie van een landsgrensoverschrijdend net dat de grens met het Verenigd Koninkrijk overschrijdt en de beheerder van dat net in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Besluit grensoverschrijdend net Nederland – Verenigd Koninkrijk na Brexit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21811 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 5 april 2019, nummer WBV 2019/6, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2019 Staatscourant 2019, 20182 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2019, nr. WJZ/ 19059146, over de afwikkeling van aanvragen tot wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties bij de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in geval een terugtrekkingsakkoord niet in werking is getreden (Beleidsregel afwikkeling aanvragen erkenning van beroepskwalificaties Brexit LNV-domein)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2019 Staatscourant 2019, 19831 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de verdeling van de beschikbare CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Beleidsregel NIWO inzake verdeling van CEMT-vergunning in 2019 naar het Verenigd Koninkrijk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2019 Staatscourant 2019, 4163 overig
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (43 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt (Besluit uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2019 Staatscourant 2019, 200 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat