Uw zoekopdracht heeft 32 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Segers c.s. (t.v.v. 33885, nr.18) over de bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 33885, nr. 22) over een handleiding voor lokaal prostitutiebeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 31 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de Wet bescherming persoonsgegevens niet van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke verordeningen of gemeentelijk beleid voor zover het betreft de beoordeling van de zelfredzaamheid van prostituees en doorverwijzing naar hulpverlening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij dat regelt dat gemeenten een beleidsvisie vaststellen over de mogelijkheden tot hulp bij het beëindigen van de werkzaamheden van prostituees en de wijze waarop prostituees hierover worden geïnformeerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat regelt dat de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche binnen drie jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd wordt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Swinkels ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostituee die nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt en die diensten aanbiedt in het vergunde circuit, komt te vervallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Motie; Motie van de leden Segers en Van Toorenburg over een evaluatiebepaling in de wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over de bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Segers over het verhogen van de leeftijdsgrens voor het bezoeken van prostituees

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33885, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal