Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Brief regering; Aanbieding van ingewonnen adviezen over initiatiefwetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Raak c.s. over nadere toelichting op de scheiding van advies en onderzoek binnen het Huis voor klokkenluiders en de ophanging van het Huis onder het instituut van de Nationale ombudsman en een reactie op een aantal adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 12 over het in eerste instantie melden van een vermoeden van een misstand bij de werkgever

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Amendement; Amendement van het lid Litjens dat regelt dat het Huis voor klokkenluiders alleen onderzoek mag doen naar misstanden in de publieke sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Motie; Motie van het lid Litjens over een klokkenluidersregeling in de private sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Motie; Motie van het lid Tanamal c.s. over aandachtspunten voor de wetsevaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Litjens over het Huis voor klokkenluiders vormgeven als een zbo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Amendement; Amendement van het lid Litjens dat een horizonbepaling in de wet regelt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Litjens ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat het Huis voor klokkenluiders alleen onderzoek mag doen naar misstanden in de publieke sector

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33258, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal