Uw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

    Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk; Brief van de minister van EZK inzake Invulling motie Pijlman c.s. over het vervolg op de pilot Koopinstrument

    Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
    15-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34041, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal