Uw zoekopdracht heeft 110 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Motie; Gewijzigde motie van het lid Wassenberg (t.v.v. 34348, nr. 72) over borgen van het moratorium op de winning van schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Wassenberg ter vervanging van nr. 25 dat regelt dat de Minister van Economische Zaken zijn instemming met het winningsplan voor het Groningen veld verleent voor een termijn van maximaal twee jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 52 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Smaling en Van Tongeren ter vervanging van nr. 29 dat beoogt bij algemene maatregel van bestuur een onafhankelijk meetnetwerk in te stellen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 54 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren c.s. ter vervanging van nr. 21, waarmee de met de tweede nota van wijziging geïntroduceerde mogelijkheid de leveringszekerheid mee te wegen, wordt teruggedraaid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 63 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 40, dat regelt dat de Minister van Economische Zaken natuurlijke personen bij wie zaakschade is opgetreden als gevolg van mijnbouwactiviteiten op hun verzoek een schadevergoeding toekent ten laste van het Waarborgfonds mijnbouwschade, indien hun vordering op de mijnbouwondernemer is verjaard door verloop van dertig jaren na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt als gevolg waarvan de benadeelde geen recht heeft op een schadevergoeding van de mijnbouwondernemer dan wel – ingeval van insolventie – het waarborgfonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Jan Vos c.s. ter vervanging van nr. 95, dat regelt dat geen omgevingsvergunningen meer worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in de aangewezen Narura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone, in het aangewezen werelderfgoedgebied Waddenzee en het op grond van de Wro aangewezen gebied Waddenzee en dat in het gebied boven de Noordzeekustzone slechts omgevingsvergunningen worden verleend als medegebruik van een bestaand mijnbouwplatform niet mogelijk is en zichthinder is geminimaliseerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 97 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 71 over de instelling van een onafhankelijk wetenschappelijk kennisprogramma

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 96 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 58, dat regelt dat in de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels over de metingen van beweging van de aardbodem in het kader van het winnen van delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen en de rapportage over de uitkomsten daarvan, in elk geval wordt bepaald dat in de rapportage een analyse van deze metingen is opgenomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 99 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Amendement van het lid Smaling dat regelt dat in gevallen waarin de Tcbb heeft vastgesteld dat de opgetreden zaakschade redelijkerwijs het gevolg is van (na-ijlende effecten van) mijnbouwactiviteiten door de Minister van Economische Zaken een schadevergoeding wordt toegekend

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 61 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen); Amendement; Nader gewijzigd subamendement van de leden Wassenberg en Van Tongeren ter vervanging van nr. 101, dat regelt dat geen nieuwe vergunningen voor mijnbouwactiviteiten worden verleend wanneer deze plaatsvinden onder gebieden met een Natura 2000-status of een Werelderfgoedstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-07-2016 2015-2016 Kamerstuk 34348, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal