Uw zoekopdracht heeft 49 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1126 kB)

  Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1723 kB)

  Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus : een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus (Significant, 3 november 2017, 44 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (6349 kB)

  Veiligheidsmonitor 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-03-2017 2016-2017 34236, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (162 kB)

  Brief aan de Tweede Kamer inzake toezending Discussienotitie Opsporings- en vervolgingstekort

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-03-2017 2016-2017 34236, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief inzake toezegging tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2017 2016-2017 Kamerstuk 34236, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie inzake slachtoffers de mogelijkheid bieden om zelfstandig hoger beroep in te stellen bij de strafkamer van het hof dan wel bij de Hoge Raad

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34236, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34236, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (46 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34236, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal