Uw zoekopdracht heeft 2 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1723 kB)

  Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus : een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus (Significant, 3 november 2017, 44 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal