Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1126 kB)

  Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Uitbreiding doelgroep slachtofferrechten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34236, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Aanbieding van het concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (184 kB)

  Concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-05-2016 2015-2016 34236, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (839 kB)

  Nota van toelichting bij het concept-Besluit slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  25-05-2016 2015-2016 34236, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (19 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Reactie op een aantal amendementen ingediend bij de behandeling van de Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Swinkels en Bergkamp ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de stieffamilie van slachtoffers dezelfde rechten worden toegekend als bloedverwante familie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Toorenburg ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de Hoge Raad de slachtoffers informeert indien hij een zaak in cassatie terugwijst of verwijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Oosten en Recourt ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat slachtoffers worden geïnformeerd over een zitting in cassatie in hun zaak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal