Uw zoekopdracht heeft 75 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (62 kB)

  Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 72 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Brief regering; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 augustus 2015 inzake 'Forse verhoging eigen bijdragen zorg door gemeenten’

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 29538, nr. 195 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Informatie over een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (52 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 70 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Fraudebestrijding in de zorg; Brief regering; Aanbieding van een tweetal rapporten van het CIZ over een jaar lang (2014) werken met het aangescherpte toezicht- en handhavingkader en over het instrument van de Indicatiemelding 80+

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-08-2015 2014-2015 Kamerstuk 28828, nr. 92 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (215 kB)

  Langdurige zorg; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 april 2015, over decentralisatie Wmo/Wlz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 69 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Voornemen vervallen WTZi-eis (Wet toelating zorginstellingen) voor logeeropvang in Wet langdurige zorg (Wlz)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 68 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Aanbieding rapport 'Verspilling in de langdurige zorg'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 67 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (45 kB)

  Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 66 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (107 kB)

  Langdurige zorg; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2015 2014-2015 Kamerstuk 34104, nr. 65 Tweede Kamer der Staten-Generaal