Uw zoekopdracht heeft 53 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een stand van zakenbrief met daarbij behorend tijdpad inzake Wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Motie; Motie van het lid Van Haersma Buma c.s. over niet indienen van het wetsvoorstel onder dreiging van het indienen van een AMvB

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Reactie van de minister-president op verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Brief over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Wilders m.b.t. de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Brief regering; Gevolgen niet aanvaarden wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb door Eerste Kamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33362, nr. 44 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van de leden Bruins Slot en Voortman dat regelt dat het persoonsgebonden budget wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 39 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Amendement van het lid Bruins Slot dat regelt dat de Nederlandse Zorgautoriteit bevoegd is toezicht te houden op de totstandkoming van overeenkomsten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 40 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 20 over een recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding voor kosten die voor een bepaalde vorm van zorg of dienst worden gemaakt.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33362, nr. 41 Tweede Kamer der Staten-Generaal