Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden; Amendement; Amendement van het lid Dijkhoff c.s. over het strafbaar stellen van misbruik van identificerende persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33352, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (68 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden; Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-05-2013 2012-2013 Kamerstuk 33352, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (18 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33352, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van Korpschefs inzake identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (408 kB)

  Advies Raad voor de Rechtspraak inzake identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (784 kB)

  Advies OM inzake de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (380 kB)

  Advies Nederlandse Orde van Advocaten inzake de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (123 kB)

  Advies Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak inzake de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (404 kB)

  Advies van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) inzake de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (144 kB)

  Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-09-2012 2011-2012 33352, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal