Uw zoekopdracht heeft 45 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Stand van zaken over een adviesaanvraag aan de Kiesraad over wijziging Kieswet i.v.m. de afschaffing van lijstverbindingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-05-2015 2014-2015 Kamerstuk 33268, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 33268, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (85 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 november 2014, over evaluatie verkiezingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 33268, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Motie; Motie van het lid Taverne c.s. over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-12-2014 2014-2015 Kamerstuk 33268, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Aanbieding afschrift van een brief aan de Eerste Kamer over integrale herziening Kieswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Integrale herziening Kieswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Advies van de Kiesraad over het belang en de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief regering; Toezegging omtrent het maken van een publieksversie van de Kieswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief inzake aanbieding advies Kiesraad d.d. 18 april 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Verslag van een schriftelijik overleg inzake een Kiescollege BES-eilanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal