Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (10 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake Integrale herziening Kieswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief inzake aanbieding advies Kiesraad d.d. 18 april 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1018 kB)

  Bijlage bij aanbiedingsbrieven (advies Kiesraad inzake integrale wijziging Kieswet)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-07-2014 2013-2014 33268, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Verslag van een schriftelijik overleg inzake een Kiescollege BES-eilanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (27 kB)

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Verslag van een mondeling overleg over verslag van het schriftelijk overleg met de minister van 21 januari 2014 (EK 33268/33131, K) over een kiescollege op de BES-eilanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (13 kB)

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer; Verslag van een schriftelijk overleg nzake Kiescollege BES

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-01-2014 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake T01708

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Brief inzake toezegging T01709 met betrekking tot kiesrecht BES-eilanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-11-2013 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezegging T01708

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen; Verslag van een schriftelijk overleg inzake T01708

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2013 2013-2014 Kamerstuk 33268, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal