Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (23 kB)

  Omgevingsrecht; Brief regering; Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 111 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Omgevingsrecht; Brief regering; Stand van zaken implementatie Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 110 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (15 kB)

  Omgevingsrecht; Brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een afschrift van een brief aan de Tweede Kamer met de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. AH Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Omgevingsrecht; Brief regering; Beantwoording vraag van het lid Van Tongeren, gesteld tijdens het algemeen overleg van 28 maart jl., over gang van zaken bij aanvraag voor vergunning voor mijnbouw en gaswinning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 109 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (10 kB)

  Omgevingsrecht; Brief regering; Planning stelselherziening Omgevingsrecht en uitvoering van de motie van de leden Ronnes en van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 108 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (17 kB)

  Omgevingsrecht; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de planning en de taakverdeling van de stelselherziening van het Omgevingsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. AG Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (92 kB)

  Omgevingsrecht; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 maart 2018, over Omgevingsrecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsrecht; Motie; Motie van de leden Ronnes en Laan-Geselschap over de Wilg onder de Crisis- en herstelwet plaatsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsrecht; Motie; Motie van de leden Nijboer en Van Tongeren over de processtappen bij geplande mijnbouwactiviteiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (0 kB)

  Omgevingsrecht; Motie; Motie van de leden Ronnes en Van Tongeren over de invoeringswet als sluitstuk van het wetgevingstraject

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 33118, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal