Uw zoekopdracht heeft 42 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening); Verslag van een schriftelijk overleg inzake beantwoording vragen van de leden van de SP-fractie over de Omgevingswet naar aanleiding van het PBL-rapport "Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening: tweede rapportage"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-07-2012 2011-2012 Kamerstuk 30938, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening); Brief inzake aanbieding PBL-rapport: Ex-durante Wet ruimtelijke ordening: Tweede rapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2012 2011-2012 Kamerstuk 30938, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (3242 kB)

  Ex-durante evaluatie Wet ruimtelijke ordening Tweede rapportage

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-04-2012 2011-2012 30938, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning; Brief inzake Handreiking Erfgoed en Ruimte

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-02-2011 2010-2011 Kamerstuk 32156, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een monumentenvergunning; Verslag van een schriftelijk overleg inzake diverse onderzoeken monumentenzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 Kamerstuk 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (615 kB)

  Bijlage 1 bij 32156 ek-A

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Bijlagen 2, 3 en 4 bij 32156 ek-A

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  05-01-2011 2010-2011 32156, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening); Brief minister over opzetten van een ex-durante monitoring en evaluatie-instrument Wro, waarin jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitvoeringspraktijk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-11-2008 2008-2009 Kamerstuk 30938, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (14 kB)

  Verzoek ex-durante monitoring en evaluatieinstrument Wro (brief van minister Cramer (VROM) aan het Planbureau voor de Leefomgeving)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  04-11-2008 2008-2009 30938, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening; Brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-05-2008 2007-2008 Kamerstuk 30938, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal