Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Brief staatssecretaris over het onderscheid tussen de invoering van flankerend beleid en de afschaffing van de arbeidsmarkttoets

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (9 kB)

  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006; Brief minister ter aanbieding AI-rapport 'Werknemers met een brutoloon op en onder het wettelijk minimumloon in 2004'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30300-XV, nr. 124 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (20 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Verslag algemeen overleg op 14 juni 2006 over de versnelde opening van vijf sectoren voor werknemers uit nieuwe EU-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-08-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 50 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Motie over het informeren van de Kamer over het afwegingskader voor ontheffing werknemers Midden- en Oost-Europese landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 49 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Motie over intrekken ontheffing arbeidsmarkttoets werknemers Midden- en Oost-Europese landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 48 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Brief staatssecretaris over vrijstelling arbeidsmarkttoets voor werknemers uit MOE-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 47 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Verslag algemeen overleg op 20 april 2006 over onder meer huisvestingsproblematiek bij tijdelijke werknemers uit het buitenland

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 46 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (39 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Verslag algemeen overleg op 12 april 2006 over het kabinetsstandpunt t.a.v. invoeren vrij verkeer van werknemers uit MOE-landen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 45 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Brief staatssecretaris over afschaffen tewerkstellingsvergunningplicht voor werkgevers die personeel uit nieuwe EU-lidstaten aannemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-05-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 44 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten; Motie over een meer vraaggerichte toeleiding van schoolverlaters en werkzoekenden naar reguliere vaste banen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2006 2005-2006 Kamerstuk 29407, nr. 35 Tweede Kamer der Staten-Generaal