Uw zoekopdracht heeft 686 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222c Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Nader voorlopig verslag van de vaste commissies voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Verkeer en Waterstaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222b Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Motie om bij de vaststelling van de definitieve tracé-keuze de absolute eis van de ontwerpsnelheid van 300 km los te laten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-05-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222f Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (136 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222a Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Eindverslag van de vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Verkeer en Waterstaat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222d Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (1 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Motie over het loslaten van de ontwerpsnelheid van 300 km voor het HSL-tracé benoorden Rotterdam

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222e Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (43 kB)

  Nederlands deel hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-1997 1996-1997 Kamerstuk 22026, nr. 222 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Brief regering; Reactie beëindiging grootprojectstatus en verzoek eindevaluatie HSL-Zuid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 22026, nr. 508 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (9 kB)

  Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 41ste voortgangsrapportage van het Groot project HSL-Zuid (VGR 41) en de Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail (Kamerstuk 22026-505) en de rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 41e voortgangsrapportage HSL-Zuid (Kamerstuk 22026-506)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 22026, nr. 507 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Brief regering; Rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 41e voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 22026, nr. 506 Tweede Kamer der Staten-Generaal