Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Overijssel - Benodigde goedkeuring van de begroting 2019 van Almelo door Gedeputeerde Staten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2019 Provinciaal blad 2019, 334 Overijssel
 2. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel Besluiten inzake implementatie Wet natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2016 Provinciaal blad 2016, 7077 Overijssel
 3. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (20 kB)

  Provincie Overijssel - Subsidiestelstel Natuur- en Landschapsbeheer: wijzigingen subsidieregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2016 Provinciaal blad 2016, 3817 Overijssel
 4. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Overijssel, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapport Dijkversterking Stadsdijken Zwolle.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2016 Provinciaal blad 2016, 1713 Overijssel
 5. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel - Ontwerp-Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2016 Provinciaal blad 2016, 752 Overijssel
 6. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Overijssel – Rectificatie Wijziging subsidieplafonds 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-02-2016 Provinciaal blad 2016, 574 Overijssel