Uw zoekopdracht heeft 1559 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Beschikkingen | afhandeling Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wet bodembescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3267 Noord-Holland
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Provincie Noord-Holland - projectplan Waterwet Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2020 Staatscourant 2020, 29001 Noord-Holland
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage (m.e.r.)-plicht - Overdiemerweg 35, Diemen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2020 Staatscourant 2020, 28847 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit goedkeuring projectplan Waterwet Dijkversterking Marken, provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3182 Noord-Holland
 5. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d. 15 mei 2020, nr.1338727/1412791, opdracht artikel 3.18 Wet natuurbescherming bestrijding wasbeerhond voor de provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3125 Noord-Holland
 6. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, het voornemen tot capaciteitsuitbreiding en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe wandeloven (oven 25) en het brengen van stoffen via riool 100 in de Buitenhaven, zaak 8859353, OLO-4130757.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2020 Staatscourant 2020, 27686 Noord-Holland
 7. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Archivaris van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2020 Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 539 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Beschikkingen | afhandeling Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wet bodembescherming Beschikking Wbb, instemming evaluatieverslag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3132 Noord-Holland
 9. Verordeningen Download icon PDF (16 kB)

  Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3093 Noord-Holland
 10. Beschikkingen | afhandeling Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Wet bodembescherming Instemming Saneringsplan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Provinciaal blad 2020, 2946 Noord-Holland