Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Aangevraag omgevingsvergunning Afval Energie Bedrijf Australiëhavenweg 21, Amsterdam, Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2012 Staatscourant 2012, 27066 Noord-Holland
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (6 kB)

  Zienswijzeprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER Inpassingsplan Zeetoegang IJmond (voor de realisatie van de nieuwe zeesluis IJmuiden), Noord-Holland; Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2012 Staatscourant 2012, 19841 Noord-Holland
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie, ontwerpwijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040 en het ontwerpbeleidskader wind op land, Noord-Holland; Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2012 Staatscourant 2012, 18840 Noord-Holland
 4. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Vergunningverlening Tergooi Ziekenhuizen t.b.v. project Monnikenberg Van Riebeeckweg 212 te Hilversum; Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2012 Staatscourant 2012, 17542 Noord-Holland
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving vastgesteld Inpassingsplan Westfrisiaweg en vaststelling Besluit hogere waarden wegverkeerslawaai, Noord-Holland; Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2012 Staatscourant 2012, 17487 Noord-Holland
 6. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Flora- en faunawet Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2012 Staatscourant 2012, 15393 Noord-Holland
 7. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Flora- en Faunawet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2012 Staatscourant 2012, 14632 Noord-Holland
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Voorbereidingsbesluit Wind op land Noord-Holland; Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2012 Staatscourant 2012, 14734 Noord-Holland
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving vergunning project WKO Monnikenberg Van Riebeeckweg 212 te Hilversum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2012 Staatscourant 2012, 13632 Noord-Holland
 10. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontgrondingenwet Bovenkerkerpolder GO 1940

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2012 Staatscourant 2012, 12220 Noord-Holland