Uw zoekopdracht heeft 168 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Provincie Noord-Holland - projectplan Waterwet Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2020 Staatscourant 2020, 29001 Noord-Holland
 2. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Noord-Holland - Ontwerpbeschikkingen Wabo en Waterwet, uitgebreide procedure, Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, het voornemen tot capaciteitsuitbreiding en het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe wandeloven (oven 25) en het brengen van stoffen via riool 100 in de Buitenhaven, zaak 8859353, OLO-4130757.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2020 Staatscourant 2020, 27686 Noord-Holland
 3. Verordeningen Download icon PDF (16 kB)

  Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3093 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van de algemene vergadering van Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2020 Provinciaal blad 2020, 2738 Noord-Holland
 5. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2608 Noord-Holland
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie NH - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2020 Staatscourant 2020, 22860 Noord-Holland
 7. Verordeningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1532 Noord-Holland
 8. Verordeningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1536 Noord-Holland
 9. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 maart 2020, nr. 1384977/1384980 tot het vaststellen van de bedieningstijden van de over het noordelijk deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder gelegen Sloterbrug, Lijnderbrug, Voet-/fietsbrug Zwanenburg, Brug Halfweg, Bietenbrug, Weerenbrug, Vijfhuizerbrug en Schalkwijkerbrug

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1446 Noord-Holland
 10. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot het vaststellen van de bedieningstijden van de over het Spaarne gelegen Rijnlandsluis en brug over bovenhoofd, Schoterbrug, Waarderbrug, Prinsenbrug, Catharijnebrug, Gravestenenbrug, Melkbrug, Langebrug, Buitenrustbrug en Schouwbroekerbrug en de over het westelijk en zuidelijk deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder gelegen Cruquiusbrug, Bennebroekerbrug, Hillegommerbrug Elsbroekerbrug, Lisserbrug, Meerbrug, Brug Oude Wetering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2020 Provinciaal blad 2020, 1450 Noord-Holland