Uw zoekopdracht heeft 87 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Provincie Noord-Holland - projectplan Waterwet Dijkversterking Marken van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2020 Staatscourant 2020, 29001 Noord-Holland
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Kennisgeving ter inzagelegging ontwerp-projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Marken’, het Milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23488 Noord-Holland
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ter inzage legging ontwerp Natura 2000-beheerplan voor Naardermeer, provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2019 Staatscourant 2019, 15220 Noord-Holland
 4. Plannen | overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 maart 2019 tot vaststelling van het ontwerp Natura 2000-beheerplan Naardermeer 2019-2025 en terinzagelegging van het ontwerp-beheerplan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2019 Provinciaal blad 2019, 1964 Noord-Holland
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking ontwerpwijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening, provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 9872 Noord-Holland
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2018, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2018 Staatscourant 2018, 71056 Noord-Holland
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 10 december 2018, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit Geitenhouderij en volksgezondheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2018 Staatscourant 2018, 71159 Noord-Holland
 8. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Kennisgeving ter inzage legging projectplan Waterwet Versterking Markermeerdijken, provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2018 Staatscourant 2018, 63297 Noord-Holland
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 oktober 2018, nr 995527/1132851 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2018 Staatscourant 2018, 63283 Noord-Holland
 10. Plannen | overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 oktober 2018, nr 995527/1132851 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid 2018-2024

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2018 Provinciaal blad 2018, 8261 Noord-Holland