Uw zoekopdracht heeft 292 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit goedkeuring projectplan Waterwet Dijkversterking Marken, provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3182 Noord-Holland
 2. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van d.d. 15 mei 2020, nr.1338727/1412791, opdracht artikel 3.18 Wet natuurbescherming bestrijding wasbeerhond voor de provincie Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2020 Provinciaal blad 2020, 3125 Noord-Holland
 3. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van de algemene vergadering van Innovatiefonds Noord-Holland B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2020 Provinciaal blad 2020, 2738 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2647 Noord-Holland
 5. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering en Concernzaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2608 Noord-Holland
 6. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2606 Noord-Holland
 7. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2020, nr. 1408615/1408632 tot het plaatsen van verkeerstekens B.11b uit Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement voor de Melkbrug, spoorbrug Purmerend en Jan Blankenbrug gelegen over het Noordhollandsch Kanaal te Purmerend

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2335 Noord-Holland
 8. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020 , nr. 1320338/1390725, tot het vaststellen van de maatgevende hoogwaterstanden voor regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2161 Noord-Holland
 9. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 31 maart 2020, nr. [1359663/1394214], tot wijziging van het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 11 februari 2020, nr. 1359663/1359665 tot vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2020 op grond van de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2080 Noord-Holland
 10. Overige besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2020 Provinciaal blad 2020, 2082 Noord-Holland