Uw zoekopdracht heeft 72 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verordeningen Download icon PDF (20 kB)

  Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2019 Gemeenteblad 2019, 186207 Noardeast-Fryslân
 2. Verordeningen Download icon PDF (18 kB)

  Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Gemeenteblad 2019, 171961 Noardeast-Fryslân
 3. Verordeningen Download icon PDF (4 kB)

  Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Gemeenteblad 2019, 172008 Noardeast-Fryslân
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Heskamperweg 8 te Blije

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37893 Noardeast-Fryslân
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 38565 Noardeast-Fryslân
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert, NL.IMRO.1970.161A01-VA01"

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36646 Noardeast-Fryslân
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Bestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag is vastgesteld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36527 Noardeast-Fryslân
 8. Verordeningen Download icon PDF (23 kB)

  Verordening jeugdhulp gemeente Noardeast-Fryslân 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Gemeenteblad 2019, 155631 Noardeast-Fryslân
 9. Verordeningen Download icon PDF (3 kB)

  Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Gemeenteblad 2019, 144930 Noardeast-Fryslân
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp –Westenstein Eiland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 32374 Noardeast-Fryslân