Uw zoekopdracht heeft 507 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Uitwerkingsplan ‘Waterrijk fase 3A’ en Besluit Hogere grenswaarde geluid.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 37209 Edam-Volendam
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan Slobbeland 15

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2020 Staatscourant 2020, 35911 Edam-Volendam
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 Wvg De Purmer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2020 Staatscourant 2020, 35556 Edam-Volendam
 4. Overige overheidsinformatie Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Edam-Volendam over de bevoegdheid tot het verlenen van mandaat aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om toezichthouders aan te wijzen belast met het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften (Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2020 Gemeenteblad 2020, 153641 Edam-Volendam
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving voornemen nieuw bestemmingsplan voor het scheepswerfproject Botter+ op het perceel Slobbeland 13-15

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2020 Staatscourant 2020, 32404 Edam-Volendam
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Edam-Volendam - intrekken verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats - Julianaweg ter hoogte van huisnummer 105

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2020 Staatscourant 2020, 28024 Edam-Volendam
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking ontwerp bestemmingsplan Slobbeland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2020 Staatscourant 2020, 27842 Edam-Volendam
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Edam-Volendam – kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden en/of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht op het perceel Oud-Raeffeldamweg 3a te Hobrede.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-05-2020 Staatscourant 2020, 27625 Edam-Volendam
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Edam-Volendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats. - Julianaweg tegenover huisnummer 152

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2020 Staatscourant 2020, 27095 Edam-Volendam
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk deel 3A en Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde geluid.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-05-2020 Staatscourant 2020, 26273 Edam-Volendam