Uw zoekopdracht heeft 105 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (21 kB)

  Beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 25 juni 2019 over bestuurlijke boetes in het kader van de Mediawet 2008 (Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37780 Commissariaat voor de Media
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Regeling van het Commissariaat voor de Media van 10 juli 2012 houdende beleidsregels omtrent de toelaatbaarheid, herkenbaarheid en afbakening van reclame- en telewinkelboodschappen in het media-aanbod van commerciële media-instellingen (Beleidsregels reclame commerciële media‑instellingen 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37784 Commissariaat voor de Media
 3. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 34250 Commissariaat voor de Media
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. WJZ/8610951(10626), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor het Commissariaat voor de Media (Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Overeenkomst tot wijziging van Annex bij Prestatieovereenkomst, als bedoeld in artikel 2.22 van de Mediawet 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 22423 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Samenwerkingsprotocol Commissariaat voor de Media en Autoriteit Persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22141 Autoriteit Persoonsgegevens
 7. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Regeling klachtbehandeling Commissariaat voor de Media 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 73366 Commissariaat voor de Media
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van het Commissariaat voor de Media van 21 augustus 2018 houdende de intrekking van de Beleidsregels ontheffing zendernaam commerciële omroep 2008 en de Beleidsregels ontheffing programmatitel commerciële omroep 2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2018 Staatscourant 2018, 48343 Commissariaat voor de Media
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beleidsregel van het Commissariaat voor de Media van 22 mei 2018 over de voorwaarden waaronder schenken van verenigingsmiddelen geldt als een verenigingsactiviteit van omroeporganisaties (Beleidsregel verenigingsactiviteiten 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2018 Staatscourant 2018, 30747 Commissariaat voor de Media
 10. Overig Download icon PDF (91 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 februari 2018, nr. TM/180 252 32, handelende in overeenstemming met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, inzake de keuze voor het instrument veiling van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep kavels B05 en B36, de vaststelling van die vergunningen en de vaststelling van de daaraan te koppelen vergunningen voor digitale radio-omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2018 Staatscourant 2018, 9364 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat