Uw zoekopdracht heeft 90 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (249 kB)

  Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20549 Ministerie van Financiën
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Boetes wegens overtredingen van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20457 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (55 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 14 december 2009, nr. BJZ2009064879, houdende nadere regels voor het criterium ter beoordeling van de kosten van maatregelen gericht op het terugbrengen van de verwachte geluidsbelasting van de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen, onderscheidenlijk aan de grens van geluidsgevoelige terreinen in relatie tot kwaliteit, aard en gebruik van geluidsgevoelige objecten en tot de doeltreffendheid van die maatregelen (Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20367 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpwijzigingsplan Dalweg artikel 3.9a Wro

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20489 Hilversum
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2009 Staatscourant 2009, 20477 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit werkgebieden UWV WERKbedrijf 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2009 Staatscourant 2009, 20079 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Circulaires Download icon PDF (57 kB)

  Besluit tot wijziging van de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen gelet op de voorgenomen invoering van het Basisnet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2009 Staatscourant 2009, 19907 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 10 december 2009, nr. BBR/9223044, houdende herbenoeming lid Centrale commissie voor de statistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2009 Staatscourant 2009, 19596 Ministerie van Economische Zaken
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van beschikking Milieuvergunning Schietbaan Crailoo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 19341 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (111 kB)

  Toelatingen november 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2009 Staatscourant 2009, 19077 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)