Uw zoekopdracht heeft 55 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging Douaneregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2005 Staatscourant 2005, 247 Ministerie van Financiën
 2. Overig Download icon PDF (144 kB)

  Vaststelling selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1NBjanuari 1996

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2005 Staatscourant 2005, 247 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Toelating instellingen in het kader van de AWBZ voor de periode van 1 november 2005 - 30 november 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2005 Staatscourant 2005, 247 College voor Zorgverzekeringen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling wijziging vergunningen commerciele omroepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2005 Staatscourant 2005, 246 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Aanwijzing administratie-instellingen bijzondere ziektekosten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2005 Staatscourant 2005, 245 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging toelichting Beleidsregels programmaquota

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2005 Staatscourant 2005, 244 Commissariaat voor de Media
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing gemeenten Tijdelijk experimentenbesluit Kiezen op Afstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2005 Staatscourant 2005, 242 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Voorschot op rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2005 Staatscourant 2005, 229 Ministerie van Justitie
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (48 kB)

  BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 17 NOVEMBER 2005 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE SAMENWERKENDE BRANCHES IN DE DETAILHANDEL INZAKE SOCIAAL FONDS

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2005 Staatscourant 2005, 226 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2005 Staatscourant 2005, 219 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap