Uw zoekopdracht heeft 55 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging Regeling SUWI i.v.m. aanpassing aansluiting aansluitschema gemeenten op het inlichtingenbureau

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2002 Staatscourant 2002, 248 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling vergoedingen leden visitatiecommissie publieke omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Nederlandse Omroep Stichting
 3. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit instelling en benoeming 'Visitatiecommissie', zoals bedoeld in artikel 30c Mediawet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Nederlandse Omroep Stichting
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (59 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET HOGER PERSONEEL IN DE METALEKTRO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (82 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE DE FINANCIERING VAN BEROEPSOPLEIDINGEN (WEB; NIVEAU I T/M IV EN WHW), EMPLOYABILITY, ALSMEDE ARBEIDSMARKTBELEID VAN WERKNEMERS IN DE METALEKTRO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (164 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE CAO IN DE METALEKTRO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (135 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE FINANCIERING VAN VERVROEGD UITGETREDENEN IN DE METALEKTRO 2003/2007, GEBASEERD OP ARTIKEL 6 VAN HET REGLEMENT FINANCIERING VROEGPENSIOENREGELINGEN VAN DE METAAL- EN ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE DAT DEEL UITMAAKT VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METAAL- EN ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE INZAKE VERVROEGD UITTREDEN 1998/2002 (SUM AFFINANCIERIERINGS CAO 2003/2007)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2002 Staatscourant 2002, 246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanwijzing als psychiatrische verpleeginrichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2002 Staatscourant 2002, 216 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Terinzagelegging autorisatiebesluiten en tabelgegevens GBA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2002 Staatscourant 2002, 213 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2002 Staatscourant 2002, 210 Ministerie van Verkeer en Waterstaat