Uw zoekopdracht heeft 92 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. WJZ/8610951(10626), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor het Commissariaat voor de Media (Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (52 kB)

  Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26732 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Overeenkomst tot wijziging van Annex bij Prestatieovereenkomst, als bedoeld in artikel 2.22 van de Mediawet 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 22423 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2018, nr. MBO-1452790, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de vaststelling van een herziene indeling in RMC-regio’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 70540 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. AMvB Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van 27 augustus 2018 tot wijziging van onder meer het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met de introductie van een grondslag voor de specifieke uitkering aan gemeenten in verband met de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatsblad 2018, 330 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 juni 2018 nr. VO/1312038, tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 in verband met het toevoegen van nieuwe erkende netwerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-06-2018 Staatscourant 2018, 34426 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (6 kB)

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-03-2018 Staatscourant 2018, 13260 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Register niet-bekostigde opleidingen vavo en overige educatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 72278 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. AMvB Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van 23 oktober 2017 tot wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met de regeling van de specifieke uitkering aan gemeenten in verband met de regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2017 Staatsblad 2017, 418 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 25 september 2017, nr. DUO/OND/ODS-2017/12398 M, houdende aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018 (Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2017 Staatscourant 2017, 60549 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap